Zarząd Komitetu Rodzicielskiego

Marzena Szczechowicz

Marzena Szczechowicz
Prezes Komitetu Rodzicielskiego
prezes@szkolakonopnickiej.org

 

Violet Szypulinski

Violet Szypulinski
Za-ca Prezesa Komitetu Rodzicielskiego
zacaprezesa@szkolakonopnickiej.org

 

Małgorzata Garbacz

Małgorzata Garbacz
Skarbnik
skarbnik@szkolakonopnickiej.org

 

Krystyna Królikowska

Krystyna Królikowska
Sekretarz Protokółowy
sekretarz@szkolakonopnickiej.org

 

Magdalena Miazek

Magdalena Miazek
Komisja Rewizynjna

 

Beata Poradowski

Beata Poradowski
Komisja Rewizynjna

 

Helena Kowalczyk

Helena Kowalczyk
Komisja Rewizynjna

 

--%>

Copyright © Polska Szkola im. Marii Konopnickiej. All Rights Reserved