ZADANIA DOMOWE

Pan Marek Adamczyk

Pani Anna Bieleń

Pani Ewa Belicki

Pani Ewa Bieńkowska

Pani Sylwia Bienasz

Pani Ewa Chrzanowska

Pani Wioletta Ciepły

Pani Lilla Czajczyk

Pani Teresa Kaczmarczyk

Pani Marzena Kowalik

Pani Sylwia Matyjas

Pani Ewa Niedziałek

Pani Monika Oleszko

Pan Jan Oprzędek

Pani Alina Skubisz

Pani Marzena Staron

Pani Anna Szczęch

Pani Halina Szczęch

Pani Kinga Pierwoła-Truta

Pani Danuta Wdówka

Pani Krystyna Wilk

Pan Rafal Zachara

Pani Elzbieta Żegleń

 

Copyright © Polska Szkola im. Marii Konopnickiej. All Rights Reserved