Podziękowania dla naszych sponsorow

Polska Szkola im. Marii Konopnickiej jest pod patronatem Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce.

____________________

Copyright © Polska Szkola im. Marii Konopnickiej. All Rights Reserved